IKC-gids

Om u zo goed mogelijk te informeren over de doelen en werkwijzen van ons IKC, hebben wij voor u een IKC-gids samengesteld. Deze gids is zowel voor ouders die op zoek zijn naar een geschikt IKC voor hun kind, als voor ouders waarvan het kind al een plaats heeft op ons IKC. De inhoud van de IKC-gids kan bovendien een steun zijn als u ons IKC over bepaalde zaken wilt aanspreken. Het is dan een hulpmiddel bij het gesprek tussen ouders en IKC.
De nieuwste IKC-gids kunt u HIER bekijken

Indien er na het lezen van de IKC-gids nog vragen onbeantwoord blijven, neem dan contact op met de directie.


Schoolplan 2019-2023

Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het geeft inzicht in de keuzes die de school maakt en heeft gemaakt.
 

Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op IKC Wereldwijs gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Time out
Weglopen
Grensoverschrijdend gedrag


Reglementen

Reglementen gebruik internet en sociale media